Trường Mầm non Kỳ Hải có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng và thành phần cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tâm huyết, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Ban giám hiệu nhà trường có trình độ chuyên môn trên chuẩn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo. Nhân viên kế toán và nhân viên nuôi dưỡng được đào tạo qua các lớp chuyên môn đến nay đã đạt chuẩn và trên chuẩn.

Tập thể sư phạm luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Luôn tự học, tự bồi dưỡng về mọi mặt để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đa số cán bộ giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn giảng. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; hàng năm giáo viên được theo dõi, đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, có 100% giáo viên được xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên, không có giáo viên xếp loại yếu kém.

Nhà trường luôn quan tâm đến chế độ các ngày lễ, ngày tết và các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên khi ốm đau và thai sản. Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 35 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 75 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 78 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 68 cháu với 2 cô giáo