Trường Mầm non Kỳ Hải thuộc huyện Kỳ anh, tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2002. Trải qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục của địa phương và của ngành, từng bước khẳng định với xã hội, với quần chúng nhân dân về chất lượng giáo dục.

Về cơ cấu tổ chức, Trường Mầm non Kỳ Hải là trường mầm non hạng I, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên toàn trường có 24 người (gồm cả nhân viên hợp đồng nuôi dưỡng và bảo vệ), cơ cấu đảm bảo theo quy định. Các tổ chức đoàn thể và các hội đồng trong trường hoạt động, vận hành theo đúng chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong từng năm học.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, phục vụ tốt cho công tác giáo dục và các hoạt động khác. Cảnh quan sư phạm đẹp, sân chơi có đủ đồ chơi ngoài trời, khu vui chơi vận động, sân chơi giao thông... Phòng làm việc, phòng học, phòng chức năng khá đầy đủ. Trang thiết bị dạy học được bổ sung hàng năm phục vụ tốt theo yêu cầu của từng nhóm, lớp; Có thiết bị dạy học hiện đại như: Máy vi tính, máy chiếu, các phương tiện nghe nhìn và thiết bị dạy học khác đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.

Nguồn lực tài chính của trường được huy động và thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc tài chính, các quy định hiện hành, sử dụng nguồn thu đúng mục đích, tập trung vào các hoạt động giáo dục, phù hợp với nguyện vọng của học sinh, nhân dân địa phương. Ngoài nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước, nhà trường đã huy động được một nguồn kinh phí từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh phục vụ cho công tác giáo dục. Nhiều năm nay, cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm của nhà trường luôn được nâng cấp, đổi mới.

Các hoạt động giáo dục của nhà trường được tổ chức thực hiện theo chương trình Giáo dục mầm non với các chủ đề trong năm học. Hàng năm, chất lượng các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua trong nhà trường phát huy toàn diện, được Phòng Giáo dục - Đào tạo đánh giá xếp vào loại khá trở lên, năm học 2014 - 2015 đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương 8 khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Hải lần thứ IX, Trường Mầm non Kỳ Hải lấy mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nhà trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

 Ngày 8 tháng 12 năm 2015 Trường Mầm non Kỳ Hải công nhận đạt chuẩn quốc gia đố với trường mầm non. Nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường mầm non; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.